Varsom håndtering

Fiskemottak

Fangsten prosesseres raskt etter at den tas i land, slik at den gode kvaliteten holder seg.