Vardøbruket AS er et konvensjonelt fiskemottak som kjøper høykvalitets villfanget hvitfisk fra kystflåten. Selskapet ligger strategisk til i et av de mest fiskerike områdene helt nord i Norge hvor tilgangen er god året rundt.

Selskapet tar imot, sløyer, kvalitetssorterer og iser fisk før den sendes ferskpakket med bil fra Vardø havn til sjømathungrige markeder i Europa. Selskapet forsyner også Insulas produksjonsanlegg med viktige høykvalitets råvarer.

Vardøbruket ble en del av Insula-konsernet i november 2017.

Org.nr. 888 492 682