Tobø Fisk AS er en fiskeindustribedrift i Havøysund i Finnmark som ble etablert i 1997 av gründerne Tor Bjarne Stabell og Børge Johansen. Vi produserer filetprodukter av hvitfisk som torsk, hyse og sei. Hovedproduktet vårt er fersk loins, som er selve indrefileten i fisken.

Vårt produksjonsanlegg ligger i et lite idyllisk fiskevær på 71 grader nord. Det gir oss en unik plassering, med kort vei til det rene og kalde arktiske havet. Det sikrer fisken vår de beste oppvekstvilkårene og en helt særegen kvalitet.

Vi er veldig fokuserte på å produsere fisken så raskt vi får den på kaia, det er helt avgjørende for både kvalitet og holdbarhet. Det som fiskes i løpet av dagen blir oftest produsert samme kvelden, det gir våre kunder flere hylledøgn og merverdi i form av bedre kvalitet. Det ferske og sunne råstoffet er så takknemlig å jobbe med at det både pirrer de gastronomiske så vel som de visuelle smaksløkene hos våre kunder over hele verden. 

I Havøysund kan vi tilby en trygg, variert og god arbeidsplass, der vi hver dag går på jobb for å yte god service og med mål om å levere et fantastisk produkt til våre kunder.
I hovedsesongen sysselsetter vi 80-100 personer, og utenfor sesongen er vi 15-30 medarbeidere. Det gjør oss til en stor og viktig bedrift i regionen vår.

Vi har respekt for havets ressurser, og var tidlig ute med å utnytte fisken 100 prosent. I dag kan vi med stolthet si at vi har en stor og variert kundeportefølje, som til sammen kjøper alle delene av fisken. Trivsel, trygghet og riktig kvalitet utgjør grunnverdiene til Tobø Fisk AS.

Tobø Fisk ble en del av Insula-konsernet i november 2016. Gründerne Tor Bjarne Stabell og Børge Johansen er fortsatt nøkkelpersoner i Tobø Fisk og innen Insulas øvrige hvitfiskaktivitet.

Org.nr. 977 503 078