Sjøfrisk Norge AS er den norske dagligvarekjeden REMA 1000 sin egen leverandør av fisk og sjømat, opprettet gjennom et samarbeid mellom Insula og REMA 1000. Sjøfrisk er et rent salgsselskap som kun selger til REMA 1000 i Norge. 
 
Sjøfrisk sourcer og selger hovedvolumet av sjømatprodukter fra de ulike produserende enhetene i Insula-systemet, men også fra eksterne leverandører. Varene selges primært under merkevaren FISKERIET, men også gjennom REMA 1000 sine egne konsepter som PRIMA, 'Middag under hundrelappen', 'Grill' og 'Julens klassikere'.
 
Siden etableringen i 2016, har Sjøfrisk bygd seg opp et robust basevolum og et meget tett og godt samarbeid med REMA 1000 som danner grunnlag for ytterligere lønnsom vekst og flere bestselger i årene fremover. Dette vil også bidra til at Sjøfrisk kommer et steg nærmere sin visjon om å være REMA 1000 sin beste partner for vekst og lønnsomhet.

Sjøfrisk ble etablert av Insula i desember 2016.

Org.nr. 916 686 307