Lobster Seafood Sweden AB er et rent tradingselskap som importerer ferske og frosne sjømatdelikatesser fra hele verden, og selger til grossister og storhusholdningskunder primært i Sverige.

Lobster Seafoods mål er å løse hver kundes spesifikke behov for sjømatprodukter med den høyeste presisjon og effektivitet, hver dag, hele året, til den beste pris og kvalitet. Fra fagpersoner til fagpersoner.

Våre hovedprodukter innen fersk fisk er laks, røye, regnbueørret, torsk og gjørs.

Innen frysevarer er vi kjent for vårt brede sortiment og gode kvalitet.

Lobster Seafood ble en del av Insula-konsernet i 2017.