I Sverige består Insula av tre selskaper med kompletterende roller; Fiskeriet, Marenor og Lobster. Selskapene har som oppdrag å tilby det beste innen sine respektive områder. Sammen imøtekommer vi markedets behov for sjømat i Sverige, samtidig som organisasjonen gir oss spenst og kraft til å drive utvikling av morgendagens sjømatkonsum. 

Fiskeriet er vår kategorikaptein, som har innovasjon og kommunikasjon i fokus. Marenor fyller rollene som produsent av foredlede produkter, og som kjedenes prefererte partner i utvikling av deres egne merkevarer. Og Lobsters rolle er å tilby B2B-markedet skreddersydde, treffsikre og effektive råvareløsninger.

Insula Sverige:

Besøk Insula Sverige