I Sverige består Insula av to selskaper med kompletterende roller. Marenor fungerer som partner i utvikling og produksjon for kundenes egne varemerker. Fiskeriets rolle er å drive konsum, innovasjon og markedsføring av sjømat i Sverige gjennom merkevaren Fiskeriet, samt drive direktesalg av fersk fisk.

Insula Sverige:

Besøk Insula Sverige