Insula Danmark har både ferskfiskproduksjon, fryseproduksjon samt kjøle- og hermetikkproduksjon. Kort sagt dekker vi, sammen med de øvrige nordiske Insula-selskapene, hele verdikjeden fra hav til bord. Vi er tett på fisken og de ferske råvarene med fileteringsfabrikk i Hvide Sande, hermetikkfabrikk i Frederikshavn samt torskeleverfabrikk på Island. 

Insula Danmark:   

Besøk Insula Danmark