Frøya Salmon AS er selskapet som markedsfører og selger merkevaren Frøya.

Frøya-laksen oppdrettes i havet utenfor øya Frøya i Trøndelag. I dette området har Golfstrømmen i årtusener skapt sterke havstrømmer med stor forskjell på flo og fjære, som sikrer tilførsel av næringsrikt og rent sjøvann to ganger i døgnet, sommer som vinter. I generasjoner har dette naturfenomenet skapt ideelle vekstvilkår for laks. 

Når laksen har vokst til mellom fem og seks kilo, føres den inn til det topp moderne prosessanlegget på øya for bearbeiding. 

Laksen sorteres og skjæres for hånd og kun de beste skinn- og beinfrie stykkene blir til Frøya lakseloin. Med en unik pakke- og kjøleprosess, tar det bare to timer fra fisken er sprell levende til den er ferdig pakket og klar for rask nedkjøling til under 0 grader.

På denne måten oppnår Frøya laks sin unike kvalitet, og passer perfekt til sushi og sashimi.

Frøya Salmon ble en del av Insula-konsernet i januar 2016.

Org.nr. 996 100 340