Fiskeriet Sverige AB selger og markedsfører produkter til dagligvarehandelen, med forbrukerpakkede produkter, et bredt utvalg av fersk fisk til butikkenes fiskedisker, samt produkter tilpasset kunder innen storhusholdning. Målet er å bli en anerkjent kategorikaptein gjennom vår portefølje av merkevarer, kundenes egne varemerker (PL) og råvarer for å kunne påvirke og drive forbruk av bærekraftig mat fra havet.

Vi vil engasjere og bidra til kunnskapsutvikling i kategorien, for derigjennom å gi merverdi til både kunder, forbrukere og medarbeidere.

I en tid der både miljø og menneskers helse er i fokus, tar Fiskeriet en ledende rolle og hever sitt ambisjonsnivå gjennom omstilling til mer bærekraftig mat. Vi gjør dette fordi hav og vann – klokt forvaltet – ikke bare er en viktig kilde til bærekraftige og klimavennlige proteiner, men også fordi råvarene er velsmakende, sunne og enkle å lage.

Vi tilbyr derfor både ferske, frosne og ferdige sjømatprodukter, som sammen med kunnskap og inspirasjon forbedrer matopplevelsen. Vårt fokus ligger på kunden, og vi legger vekt på tett kundesamarbeid og høyt servicenivå.

Fiskeriet Sverige (tidligere Sjöboden Allt i Fisk) ble en del av Insula-konsernet i januar 2017. Fiskeriet Sverige AB fusjonerte med Lobster Seafood Sweden AB i 2020 og dannet derigjennom en bredere produktportefølje, en mer effektiv organisasjon og flere og bedre synergier gjennom etablering av felles vareflyt og stab.

Org.nr. 556549-5727