Conchilia AS investerer i og eier en rekke selskaper som produserer og selger skalldyr, hovedsakelig til det norske dagligvare- og storhusholdningsmarkedet. Hovedaktiviteten knytter seg til selskapene Hitramat AS, Seashell AS og Åkra Sjømat AS.

Conchilia med datterselskaper ble en del av Insula-konsernet i 2016.

Org.nr. 986 850 562

Noen av våre selskaper:

Hitramat AS
Hitramats historie startet i 1905 med fiskehandleren Sivert Fjeldvær. Siden har selskapet bygget seg opp med fangst og produksjon av krabbe som sin viktigste bærebjelke.

I dag er Hitramat Europas største aktør på foredling av taskekrabbe, og håndterer 70 prosent av volumet som fanges langs norskekysten.

Krabbeproduktene er å finne hos alle dagligvareaktørene i Norge. I tillegg eksporteres rundt 40 prosent av våre produkter, med Frankrike som hovedmarked.

Vi er stolte over å kunne si at vi leverer produkter av ypperste kvalitet, at vi høster på en bærekraftig måte, og at vi stadig videreutvikler en arbeidsplass som er en hjørnesteinsbedrift i kommunen vår.

Vi har mange fleksible og engasjerte medarbeidere som sender ut sunne og velsmakende produkter til forbrukerne hver dag.

Parmesan kommer fra Italia. Sjampanje kommer fra Frankrike. Krabbe kommer fra Hitra.

Finn inspirasjon og oppskrifter på krabbe.no

Seashell AS
Seashell er en salgs- og produksjonsbedrift for fisk og skalldyr lokalisert på Nordyrøy i Frøya kommune.

Vi jobber primært mot hoteller, restauranter og catering (horeca) internasjonalt.

Vårt selskap ble stiftet i 1997 med tanke på å utnytte nye arter fra kystnære farvann, og har hele veien vært ledende på salg av levende kamskjell.

Vår viktigste drivkraft er å skaffe kvalitetsprodukter til verdens beste kjøkkensjefer.

Våre styrker er god kunnskap om gode råvarer og forståelse for hva markedet ønsker.

Vi er cirka åtte årsverk og er en viktig arbeidsplass i et lite lokalsamfunn, og vi har stor tro på at villfangede kvalitetsprodukter har et stort markedspotensial i fremtiden.

Åkra sjømat AS
Åkra Sjømat AS ble startet i 1992 av Svein og Heidi Torsen. Det var da en familiebedrift som drev med rensking av krabbe. Frem til i dag har firmaet vært gjennom mange utbygginger. I dag har vi mottak for fisk og skalldyr, fabrikk for rensing av krabbe, rekepakkeri og lokalt fiskeutsalg.