Båtsfjordbruket AS ble etablert i 1981, og vår hovedaktivitet er kjøp av fersk hvitfisk og kongekrabbe fra kystflåten, filetproduksjon og levendelagring av hvitfisk. 
Båtsfjordbruket har lange og stolte tradisjoner for fersk fisk og sjømat. Helt siden 1891 har det blitt kjøpt fisk på denne eiendommen, og det blå pakkenummeret F-162 er et kvalitetsstempel ute i markedet.  

Selskapet har konvensjonelt fiskemottak og filetfabrikk i Båtsfjord, og fiskemottak i Vadsø. Vi kan i tillegg med stolthet si at vi er blant landets fremste på levendelagring av torsk.

Båtsfjordbruket teller til sammen 84 medarbeidere med lang erfaring, stort engasjement og høy kompetanse, og vi har opparbeidet oss en sentral posisjon innen vårt felt av fiskerinæringen.

Siden starten har vi vært en lokal og samfunnsengasjert bedrift som tar vårt ansvar på alvor. Å ta vare på både fisken og våre ansatte er det som har høyest prioritet.

Utenfor Øst-Finnmark er fisken tilgjengelig hele året, og ved å legge til rette for fiskere og deres båter får vi fisk til vår filetproduksjon året rundt. Dette gir oss en stabil og erfaren arbeidsstokk som vet hvordan kvalitetsfisk skal behandles og presenteres for kundene.

Å kunne utnytte alt på fisken er en prioritet for oss slik at ingenting går til spille. Matsvinn skal reduseres til et absolutt minimum og fisken skal ivaretas på en slik måte at kvaliteten ikke forringes. 

Vi skal ta vare på naturens ressurser og behandle dem med respekt og ydmykhet.

Båtsfjordbruket ble en del av Insula-konsernet i november 2017.

Org.nr. 929 205 634