Camilla Beck Sætre har vært Markeds- og innovasjonsdirektør i Insula og Insulas datterselskap Lofotprodukt AS (2012-2018). Før dette var hun Strategisk rådgiver i Strømme Throndsen Design AS (2007-2012), Markedssjef i Ringnes AS (2002-2003) og Produktgruppesjef i AS Solo (2000-2002).

Camilla har styreverv i Sjømatbedriftene (2019-).

Camilla er utdannet Siviløkonom med CEMS Master (Community of European Management Schools) fra Norges Handelshøgskole. Hun har i tillegg Executive Master of Managementprogram i Strategisk ledelse fra Handelshøyskolen BI, Markedskompetanse i sjømatnæringen (NHH) samt lederutdanning gjennom Nord-Norsk Lederutvikling Hovedprogrammet.