Olav kommer fra stilling som Investeringsdirektør i Insulas eierskapelskap, Kverva. Før dette har han innehatt stilling som CEO i Ekornes ASA, CEO i Havfisk ASA, Sourcing Manager i Stokke AS, Manager i Ernst & Young samt Manager i Forsvarets LOS program.

Olav er styremedlem i Ulstein Group ASA.

Olav er utdannet Sivilingeniør innen produktutvikling og produksjon fra NTNU.