Sigvald Rist ledet Insulas datterselskap Lofotprodukt AS fra etableringen i 1994 til opprettelsen av Insula i 2015. Før dette arbeidet han på Dahl Nusfjord settefiskanlegg AS.

Han satt i perioden 2010-2014 i Sjømatbedriftenes fiskematutvalg.

Sigvald har en Bachelorgrad i Akvakultur fra Nord Universitet, og lederutdanning gjennom Nord-Norsk Lederutvikling.