Morten Hyldborg Jensen har arbeidet i en årrekke innen hvitfisknæringen, blant annet som Leder for salg fryst hvitfisk i Lerøy Seafood ASA (2017-2018), Salgs- og markedsdirektør Industri Norway Seafood AS (2010-2017), Konserndirektør salg og marked Aker Seafoods AS (2005-2010), Salgs- og markedsdirektør Aker Seafoods AS (2002-2005) og som Salgsdirektør Stolt Sea Farm AS (1998-2002).

Morten sitter i sentralstyret til Sjømatbedriftene (2021-). Morten har også hatt styre- komitéverv i NCCE Aquaculture (2008-2010), MSC (2008-2017), Norges Sjømatråd (2011-2017) og FHL/Sjømat Norge (2011-).

Morten er Graduate academy economist med spesialisering innen International marketing and Business administration fra Handelsakademiet i Vejle, Fredericia og Kolding.