Jean Gallen har 30 års erfaring fra salg og markedsføring med hovedfokus på FMCG. Han kom fra stilling som ViceVD hos Ab Chipster Food Oy (2014-2018). Før dette arbeidet han blant annet som Marketing Director Nordic hos Chiquita Banana Company (1994-1998) og som Managing Director i J. Walter Thompson Ltd (2005-2012).

Jean har Diplomutdanning innen Business Administration, med fokus på markedsføring og regnskap, fra Svenska Handelsäroverket.