INSULA springer opprinnelig ut fra merkevareselskapet Lofotprodukt AS i Norge, men har i dag en rekke tradisjonsrike og sterke nordiske sjømatbedrifter i sin bedriftsportefølje.

For å sikre og videreføre den nære relasjonen våre selskaper har til markedet, kunden og forbrukeren, er vår operative virksomhet organisert i fire kommersielle forretningsområder; Insula NorgeInsula Sverige, Insula Danmark og Insula Finland. Disse forretningsområdene har som mål å være sjømateksperten i sine respektive markeder, og den som hjelper forbrukerne å velge sjømat oftere.

I tillegg har vi et femte forretningsområdet, Insula Hvitfisk, som har som sin dedikerte oppgave å sikre kvalitetsråstoff til konsernets selskaper. Her er det nærhet til fiskeren og fiskekjøperen som står i fokus, premissgiverne for god kvalitet og regularitet. Insula Hvitfisk står også for store deler av Insulas eksportsalg utenfor Norden.

Insulas hovedkontor ligger på Leknes i Lofoten, Norge. Her holder deler av konsernledelsen til, samt våre fellesfunksjoner innen økonomi og administrasjon.

Vi har i tillegg kontor på Fiskehallen i Oslo, Norge, hvor konsernets enheter for Forretningsutvikling og Kommunikasjon holder til.

Insula_Kensernfunksjoner_Forretningsområder
 

Vil du lære mer om vår virksomhet?
Les mer om Våre selskaper, eller besøk våre nasjonale nettsider for mer markedsrettet informasjon. Du finner link til landsidene under "Country" øverst til høyre i menylinjen.