5.1 Følge gjeldende konkurranselovgivning
Ansatte skal bidra til sunn konkurranse i samsvar med konkurranselovgivningen. 

Insula skal alltid konkurrere i markedet med respekt for, og i samsvar med, gjeldende konkurranse --, antitrust og markedsføringslovgivning. Ansatte som er involvert i markedsføring, salg, innkjøp eller logistikk, skal forsikre seg om at de kjenner
gjeldende lover knyttet til markedsføring og salg.

5.2 Forhindre korrupsjon
Insula har nulltoleranse for korrupsjon. Med korrupsjon menes misbruk av tillit og makt til privat gevinst, og omfatter å gi eller motta bestikkelser i form av gaver, penger eller tjenester. Dette er ulovlig og kan føre til sivilt erstatningsansvar og straffeansvar.

Ansatte som er i tvil om grensegangen mellom korrupsjon og gaver, skal rådføre seg med nærmeste leder for en klargjøring av dette.

5.3 Vise forsiktighet med gaver
Insulas ansatte og styremedlemmer skal ikke tilby eller akseptere dyre eller ekstravagante gaver eller tjenester. Herunder gjelder også arrangementer og forretningsreiser betalt av tredjepart.

Vi tilbyr eller aksepterer ikke kontanter eller kontantekvivalenter som gaver.

Det kan være tillatt å tilby og motta personlige høflighetsgaver forutsatt at de har en minimal økonomisk verdi, ikke gis ofte, og er klart passende under omstendighetene. Gaver må ikke gis i en sammenheng, eller på en måte som kan gi grunn til mistanke om at mottakeren vil holde gaven eller fordelen skjult for sin overordnede. Gaver bør for eksempel adresseres til mottakerens offisielle arbeidsadresse.

Arrangementer for kunder skal alltid ha et konkret og relevant forretningsmessig formål, og kan bare godtas dersom de er rimelige og hensiktsmessige når det gjelder både verdi og hyppighet. Deltakelse i slike arrangementer organisert av andre, må følge samme prinsipp, og reise og opphold må betales av Insula.

Ansatte eller styremedlemmer som er tilbudt, eller har mottatt gaver eller tjenester, må uten opphold underrette sin nærmeste overordnede, som vil avgjøre om gaven må returneres eller ikke.