4.1 Møte kunden med faglig innsikt
Insula skal være en komplett tilbyder av sjømat til dagligvare og storhusholdningsmarkedet, med Norden som vårt hjemmemarked. Vi skal være sjømateksperten, og den som hjelper forbruker å velge sjømat oftere. For å oppnå dette, må Insula være en god sparringspartner og rådgiver for våre kunder.

Insulas ansatte møter derfor kunder med faglig innsikt, respekt og forståelse. Vi møter alltid godt forberedt til kundemøter, er positive og prøver å finne gode løsninger til nytte for kunden. Vi uttaler oss aldri negativt om våre kunder i offentlig sammenheng eller på sosiale medier.

4.2 Håndtere leverandører profesjonelt
Insulas leverandører er essensielle for vår operasjon, og deres leveranser er avgjørende for vår suksess. Insulas ansatte skal derfor behandle leverandører rettferdig og med respekt. Det skal, så langt det er mulig, inngås skriftlig avtale med leverandører som minimum stadfester avtalepris og Insulas krav om leveransetid, kvalitet, etiske
krav og betalingsbetingelser.

Vi uttaler oss aldri negativt om våre leverandører eller samarbeidspartnere i offentlig sammenheng eller på sosiale medier.

4.3 Respektere Insulas konkurrenter
Insula mener et velfungerende marked driver utvikling og innovasjon, og vi respekterer derfor våre konkurrenter. Insulas konkurranseevne baseres på gode produkter og godt innsalg, og Insulas ansatte møter derfor våre konkurrenter på en profesjonell og redelig måte.

Ingen ansatte eller styremedlemmer i konsernet skal uttale seg negativt eller nedlatende om våre konkurrenter i offentlig sammenheng eller på sosiale medier.