Joakim var COO för de svenska Insula-bolagen 2017-2018. Dessförinnan har han lett fabriksorganisationer på Unilever, Carlsberg och SCA.

Joakim är civilingenjör med inriktning Industriell ekonomi från Linköpings Tekniska Högskola.