INSULA kommer ursprungligen från varumärkesföretaget Lofotprodukt AS i Norge, men har idag ett antal traditionella och starka sjömatsföretag i sin företagsportfölj.

För att säkerställa och fortsätta den nära relation som våra företag har till marknaden, kunden och konsumenten, är vår operativa verksamhet organiserad i fyra kommersiella affärsområden; Insula Norge, Insula Sverige, Insula Danmark och Insula Finland. Dessa affärsområden har som mål att vara experten inom sjömat på sina respektive marknader, och de som hjälper konsumenterna att oftare välja sjömat.

Dessutom har vi ett femte affärsområde, Insula Vitfisk, som säkerställer kvalitetsråvaran för koncernens företag. Här ligger fokus på fiskaren och fiskeköparen, förutsättningen för god kvalitet och regelbundenhet. Insula Vitfisk står också för stora delar av Insulas exportförsäljning utanför Norden.

Insulas huvudkontor ligger i Leknes i Lofoten, Norge.

Figur: Insulas koncernfunktioner og affärsområder

Insula Sverige består av tre bolag med kompletterande roller. Respektive bolag har ett eget uppdrag. 

Svenska bolag