Som arbetsgivare till ca 340 personer är en personalstyrka som är engagerade och trivs en förutsättning för att vi på Insula ska kunna driva vårt arbete framåt på ett framgångsrikt sätt. Vårt arbete för personalen innefattar både hälsoarbete och arbete för en god arbetsmiljö.