Kestävä kehitys on ensiarvoisen tärkeää Insulalle. Haluamme jättää positiivisen hiilijalanjäljen varmistamalla, että tuotteitamme valmistetaan ja myydään huolehtimalla ihmisten, eläinten ja ympäristön hyvinvoinnista ja edistämme toiminnallamme terveellisempää ja kestävämpää elämäntapaa.

YK:n Ympäristön ja kehityksen maailmankomission vuonna 1987 laatimassa Brundtlandin raportissa ”Yhteinen tulevaisuutemme” kestävä kehitys on määritelty ”sellaiseksi kehitykseksi, joka vastaa nykypäivän tarpeisiin vaarantamatta tulevien sukupolvien mahdollisuutta vastata omiin tarpeisiinsa”.

Me Insulalla haluamme kantaa vastuuta ja auttaa ratkaisemaan tulevaisuuden tärkeimmät terveys- ja kestävyyshaasteet kehittämällä ja tarjoamalla terveellisempää ruokaa ja kuluttamalla vähemmän maapallon resursseja. Meidän on yhdessä vähennettävä ruokahävikkiä ja edistettävä maapallon luonnonvarojen uudelleenkäyttöä ja kiertotaloutta.

Terveyden ja ympäristön kannalta meren antimet ovat ylivoimainen eläinproteiini. Tavoitteenamme on lisätä meren herkkujen kulutusta tarjoamalla jännittäviä ja maukkaita, helposti valmistettavia tuotteita, jotta jokainen voisi tehdä hyvän ympäristöteon arjen ruokavalinnoissa.

Vuoteen 2050 mennessä maapallolla on 10 miljardia asukasta, mikä on 40% enemmän kuin nykyään. Tämä tapahtuu samaan aikaan kun maapallon viljeltävä pinta-ala vähenee ja liikakalastus jatkuu monilla merialueilla. Siksi meidän on toimittava viisaammin ja huolehdittava arvokkaasta maapallostamme.

Kestävä kehitys on perusta Insulan liiketoimintastrategiassa. Kestävän liiketoimintastrategian ydin on luoda arvoa ja olla kannattava vaarantamatta ihmisiä, etiikkaa, yhteiskuntaa tai ympäristöä. Ja samanaikaisesti edistää väestön hyvää elämänlaatua siitä piittaamatta, onko kuluttajalla ruokapöydässä meidän tarjoamia meren antimia tai kaupalla yhteistyötä kanssamme. Näin teemme visiostamme ja iskulauseestamme todellisen; ”Parempi maailma rakkaudesta meren antimiin.” Näin teemme visiostamme ja iskulauseestamme todellisen; «Parempi maailma rakkaudesta meren antimiin». 

Insulan kannalta kestävä liiketoimintamalli tarkoittaa esimerkiksi sitä, että vaadimme itseltämme ja toimittajiltamme luonnonvarojen kestävää kuluttamista, siirrymme käyttämään uusiutumattomien luonnonvarojen sijaan uusiutuvia luonnonvaroja, hankimme raaka-aineita ainoastaan kestävästi kalastetusta saaliseristä, varmistamme uusiutumattomien luonnonvarojen hyötykäytön kiertotaloudessa, ja tuotamme mahdollisimman vähän ympäristöpäästöjä. Arvoketjun joka vaiheessa huomioimme, miten liiketoimintamme vaikuttaa ympäristöön.

Kestävyyspyrkimyksemme tukevat YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Olemme määritelleet Insulan merkityksellisimmät kestävän kehityksen tavoitteet: