Visste du at Insula har både fiskemottak, produksjonsselskaper og salgsselskaper? Det betyr at vi har ansatte som dekker et bredt spekter av fagkompetanse, og et hav av muligheter for den som ønsker å være med å løfte sjømatnæringen.

Hovedtyngden av våre ansatte arbeider med næringsmiddelproduksjon, salg og økonomi. Men vi har også ansatte som arbeider med forretningsutvikling, markedsføring, produktutvikling og innovasjon, IKT, kvalitet og HMS for å nevne noe. Sammen sørger vi for å tilby spennende sjømatprodukter av ypperste kvalitet, og at effektiviteten og mattryggheten ivaretas fra fisken tas i land, til den serveres som ferdig måltid i restauranten, på hotellet eller i nærbutikken.

Insula har vokst raskt de siste årene, og veksten har i hovedsak kommet fra ervervelse av sterke og tradisjonsrike sjømatbedrifter i Norden. Fra konsernets hovedkontor på Leknes i Norge ledes derfor en rekke sjømatbedrifter i Norge, Sverige, Danmark, Finland og på Island, som alle har som mål å produsere og levere den beste sjømaten til kvalitetsbevisste forbrukere.

Det å besøke Insulas selskaper, er derfor en sann reise gjennom nordiske sjømattradisjoner. Og det å arbeide i Insula, betyr at man er med i et nordisk fellesskap av sjømatkompetanse, med lokal tilhørighet og stolthet.

Insula har en visjonær ledelse som har troen på at det går an å lykkes med sjømatproduksjon og videreforedling i Norden, kanskje verdens dyreste region å gjøre nettopp det i. For å lykkes, trenger vi ansatte som verdsetter kvalitet og hardt arbeid, som bidrar til et godt og trygt arbeidsmiljø, og som trives i en arbeidshverdag preget av omstilling og vekst.

Ønsker du å vite mer om våre selskaper? Besøk dem gjerne under "Våre selskaper".