Vår miljöpolicy anger att vi ska arbeta enligt principerna för en hållbar utveckling och ständigt förbättra vår miljöstandard. En viktig del i detta är att välja fiskråvara som kommer från hållbara bestånd för att de fiskbestånd som finns inte ska överfiskas. På så sätt kan vi utnyttja den fisk som finns på ett långsiktigt hållbart sätt. Ett sätt att säkerställa att den fisk som köps in kommer från hållbara bestånd är att använda fisk som är miljömärkt. Inom Insula Sverige är vi certifierade inom flera olika miljömärkningar där de största är KRAV, MSC och ASC. Marenor och Marenor Varberg är även ISO 14001- certifierade och arbetar med ständiga förbättringar.