God kvalitet och livsmedelssäkerhet är en grundförutsättning för hållbara produkter och minskad miljöpåverkan. Marenor och Marenor Varberg är certifierade enligt FSSC 22000 och Fiskeriet samt Lobster är certifierade enligt IP Livsmedel för att säkerställa att våra produkter håller en hög matsäkerhet och hygienisk standard. Ett antal nyckeltal följs och utvärderas månatligen inom kvalitet och livsmedelssäkerhet, bland annat antal allvarliga reklamationer samt antal externa revisioner.