Alla vattenlevande organismer får i sig plaster och mikroplaster när haven skräpas ned, vilket är en riskfaktor både för organismerna, människorna som äter samt för den marina näringen.

Insula arbetar förebyggande genom att förmå beslutsfattare att besluta om, och genomföra, åtgärder som värnar om haven. Vi engagerar oss för sundare och renare hav och deltar i strandstädning för renare kuster. Våra produkter tillverkas med råvaror som är hållbart fiskade.