Klimatutsläppen måste reduceras för att undvika ytterligare miljöpåverkan från vår livvstil så vi kan efterlämna planeten i gott skick för kommande generationer.

Sjömat är ett miljövänligt och hållbart val med låg klimatpåverkan. Insula arbetar aktivt med att utveckla produkter och emballage som minskar klimatpåverkan genom att minska mängden emballage utan att det går ut över livsmedelssäkerheten eller produktens hållbarhet. Vi utvecklar emballage med bättre portionslösning för att minska matsvinnet, använda återvunnet material där det är möjligt, och använda material som enkelt kan återvinnas.