Bærekraft er helt sentralt for Insula. Vi ønsker å etterlate et positivt fotavtrykk gjennom å sørge for at våre produkter er produsert og solgt med omtanke for mennesker, dyr og miljø, og at vi bidrar til en sunnere og mer bærekraftig livsstil. 

”En bærekraftig utvikling er en utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å true kommende generasjoners mulighet til å tilfredsstille sine behov”. Brundtlandkommisjonens definisjon av begrepet bærekraftig utvikling fra 1987

Vi i Insula ønsker å ta vår del av ansvaret, og bidra til å løse de store helse- og bærekraftsutfordringene verden står overfor, gjennom å utvikle og tilby sunnere mat og bruke mindre av planetens ressurser. Vi må sammen redusere matsvinn og tilrettelegge for å gjenbruke planetens ressurser, det som beskrives som sirkulær økonomi. 

Både fra et helse- og miljømessig synspunkt er sjømat et overlegent animalsk protein. Vårt mål er å øke sjømatkonsumet gjennom å tilby spennende og smakfulle sjømatprodukter som er enkle å tilberede, for å gjøre det lett for alle å ta gode miljøvalg i hverdagen.

I 2050 vil det være 10 milliarder innbyggere på jorden, 40% flere enn vi er i dag. Dette skjer samtidig som den dyrkbare overflaten minsker og det overfiskes i mange havområder. Vi må derfor arbeide smartere og ta vare på vår dyrebare planet. 

Bærekraft er grunnleggende i Insulas forretningsstrategi. Kjernen i en bærekraftig forretningsstrategi dreier seg om å skape verdier og være lønnsom uten at dette går på bekostning av mennesker, etikk, samfunn eller miljø, samtidig som vi bidrar til god livskvalitet for befolkningen, enten de er forbrukere og spiser vår sjømat eller de jobber hos oss. Slik gjør vi vår visjon og slagord reelt; «En bedre verden gjennom kjærlighet til sjømat». 

Gjennom hele verdikjeden tar vi hensyn til hvordan vår virksomhet påvirker miljøet. For Insula vil en bærekraftig forretningsmodell blant annet handle om: 

  • Å kreve bærekraftig ressursbruk av oss selv og våre leverandører. 
  • Å endre innsatsfaktorer fra ikke-fornybare til fornybare ressurser. 
  • Å kun kjøpe råvarer fra bærekraftige fiskerier. 
  • Å sikre gjenbruk av ikke-fornybare ressurser i en sirkulær økonomi. 
  • Å produsere med minst mulig miljøpåvirkning.

Vårt bærekraftsarbeid støtter FNs bærekraftsmål. Vi har definert følgende bærekraftsmål som mest relevante for Insula: