Havområdene våre forsøples, og fisk og andre dyr som lever i vann får i seg plast og mikroplast. Dette er skadelig for fisken, og dermed også en risikofaktor for Insula som lever av havet.

Vi arbeider forebyggende gjennom å påvirke samfunnet og beslutningstakere til å fatte beslutninger og iverksette tiltak som er med på å verne om våre hav. Vi engasjerer oss for sunne og rene hav, og støtter initiativ tilknyttet strandrydding for å få en renere kystlinje. Våre produkter tilvirkes med innsatsfaktorer som er basert på bærekraftig fangst.