• Den villfangede sjømaten vi kjøper er kun fra bærekraftig forvaltede bestander. En bærekraftig fiskeriforvaltning bygger på gode vitenskapelige råd om utviklingen i de ulike bestandene, kunnskap om samspillet mellom arter i økosystemet, og et tett internasjonalt samarbeid om felles forvaltning av bestandene.
  • Vi arbeider aktivt med vår leverandør av laks for å sikre mest mulig bærekraftig havbruk, både mht fôr, dyrevelferd og innvirkning på omgivelsene. 60% av klimafotavtrykket til laks kommer fra fôret. Soya er i dag en viktig ingrediens i fôret og all soya fra Brasil kommer fra garantert avskogingsfrie plantasjer, sertifisert av DNV GL. Fremover vil en stadig økende andel av soya i fôret komme fra Europa, og det arbeides i tillegg med utvikling av nye fôrsammensetninger med alternative ingredienser.
  • Den største andelen av et produkts klimapåvirkning kommer fra selve produktet. Å emballere optimalt for å minimere matsvinn er derfor det aller viktigste klimatiltaket. Vi tilrettelegger for redusert matsvinn i butikk og hos forbruker gjennom færre enheter i hver kartong og rett porsjonsstørrelse tilpasset ulike målgrupper.
  • Vi minimerer plastbruk til emballering der vi kan uten at dette går ut over produktenes holdbarhet, bruker resirkulert plast der dette er mulig og sikrer at plasten vi benytter enkelt kan gjenvinnes.
  • Vi arbeider kontinuerlig for å minimere ressursbruken under foredling av råvaren, relatert til energi og vann.
  • Vi etterstreber å benytte hele fisken for å minimere matsvinn og utnytte restråstoffet.
  • Vi arbeider kontinuerlig for å redusere klimabelastning ved transport gjennom alltid å søke å oppnå god palleutnyttelse og fulle biler. Vi oppmuntrer til digital møtevirksomhet for å redusere reisevirksomhet med fly, og går over til elbiler for våre firmabiler der det er praktisk mulig.