Vår bedriftsportefølje består av 22 tradisjonsrike sjømatbedrifter i Norge, Sverige, Danmark, Finland og Sverige. Totalt sysselsetter vi 1 100 ansatte. Gjennom en rekke hjørnesteinsbedrifter videreutvikler vi lokalsamfunn gjennom de mange arbeidsplassene som skapes. Byggingen av vitale lokalsamfunn skjer ikke kun gjennom sysselsetting til foredling av sjømat, men også gjennom investeringer som gir ringvirkninger langt ut over egen verdikjede; til lokale fagfolk og leverandører. 


Vi mener at god mat lages best med omtanke som ingrediens. Hos oss legger vi til rette for at alle ansatte skal ha det bra når vi er på arbeid, at vi skal bry oss om hverandre og bry oss om maten vi produserer. Dette følger vi opp gjennom årlige medarbeiderundersøkelser, utviklingssamtaler og rutiner for god personaloppfølging. 

Integrasjon og inkludering av alle er en forutsetning hos oss. Vi i Insula har mange ulike nasjonaliteter, snakker forskjellige språk og har ulike forutsetninger for å delta i arbeidslivet. Dette tar vi på alvor, og jobber for at det skal være rom for alle å trives og utvikles hos oss. Noen eksempler på hvordan vi sørger for dette er: 
LIAS, Lofotregionens arbeids- og inkluderingsbedrift, har som samfunnsoppdrag å
hjelpe mennesker ut i arbeidslivet. LIAS kåret Insula Produksjon avdeling Leknes til årets
inkluderingsbedrift 2021.

I Insula Danmark gjennomfører vi med stort hell språkprosjekt blant personalet på fabrikken i Hvide Sande. Felles forståelse bidrar til integrasjon og inkludering.

Vårt arbeid med byging av gode arbeidsplasser og vitale lokalsamfunn kan knyttes opp mot FNs bærekraftsmål 8: Anstendig arbeid og økonomist vekst og 11: Bærekraftige byer og lokalsamfunn.