God helse gjennom økt sjømatkonsum er bra for både hver enkelt og samfunnet som helhet. Å spise fisk og annen sjømat tre ganger i uken gir gode helsegevinster.

Vi ønsker å bidra til sunnere matvaner, i tråd med helsemyndighetenes kostholdsråd. Insula er opptatt av å utvikle sunne produkter og måltidsløsninger og inspirere forbrukere til en sunnere livsstil. Vi deltar aktivt i forskningsprosjekter og samarbeidsprosjekter mellom myndighetene og næringsmiddelbransjen innenfor ernæring og sunnhet.