Vi ønsker å bidra til en sunn og bærekraftig livsstil gjennom god ressursutnyttelse og minimal miljøpåvirkning.

Vi sørger for at våre produkter er produsert med omtanke for mennesker, dyr, havet og miljøet forøvrig. Vi arbeider kontinuerlig for å redusere miljøpåvirkningen av vår virksomhet, gjennom blant annet redusert energiforbruk, kildesortering ved våre produksjonsanlegg, og miljøvennlige emballasjevalg som bidrar til redusert matsvinn gjennom god produktbeskyttelse og lang holdbarhet, samtidig som den er effektiv i transport og velegnet til resirkulering.