Havet, og det som lever her, er selve livsgrunnlaget for Insula. Vi er derfor opptatt av å sikre en forsvarlig forvaltning og høsting av havets ressurser. Les mer om Insulas fokus på bærekraft.