Målet er at Insula skal ta posisjonen som den ledende aktøren innen bærekraftig sjømat i egne markeder.

- Bærekraft handler for meg om å gjøre det som er godt og riktig for fremtiden.
Jeanette Forsell, påtroppende Forretningsutvikler Bærekraft Insula AS.

- Sjømat er fremtiden, og Insula vil lede an i arbeidet med å få flere til å spise sunn, bærekraftig og velsmakende mat fra havet. Selv om vi gjør mye riktig allerede, har vi behov for å bli enda bedre. Jeg er derfor svært glad for at Jeanette Forsell nå skal lede arbeidet med bærekraft og bidra til at vi jobber mer strukturert med problemstillingen, for å nå målene vi har satt oss, uttaler Olav Holst-Dyrnes, Konsernsjef i Insula AS.

Insula produserer et bredt spekter av foredlede sjømatprodukter fra 18 ulike fabrikker i fem nordiske land. Hjemmemarkedet er Norden, men flere av selskapene driver også utstrakt eksportvirksomhet. Insula som konsern ble etablert i 2015, men flere av selskapene som er en del av Insula har lange tradisjoner for å jobbe målrettet også med bærekraft ifølge Konsernsjefen.

- Havet er selve livsgrunnlaget for det vi driver med så vel som for de mange lokalsamfunnene vi opererer i. Dette er en bevissthet som ligger godt plantet hos oss.
Til eksempel har vi hvitfiskanlegget Tobø Fisk som har utmerket seg som en pioner innen bruk av biprodukter, Amanda Seafoods som har lansert en rekke økologiske sjømatprodukter for den danske forbruker, Marenor som tidlig satte havets vilkår på agendaen i den svenske fiskeindustrien og Escamar som har banet vei med å lansere finske snacksprodukter av restråstoff.
Vi
 skal fortsatt jobbe målrettet med lokale tiltak i hvert enkelt selskap, men nå også i større grad sammen løfte vår innsats på tvers av selskaper, markeder, land og ikke minst; langs verdikjeden fra hav til bord, forteller Holst-Dyrnes.  

Jeanette Forsell kommer fra stillingen som Kvalitets- og bærekraftssjef i Insulas eget datterselskap Marenor AB. Hun har utdanning innen industriell økonomi og molekylærbiologi, og er opptatt av å gi forbrukerne muligheten til å ta aktive og gode valg når de handler mat. Nå gleder hun seg til å ta fatt på sitt nye ansvarsområde innen bærekraft fra 1. februar 2022.

- Bærekraft handler for meg om å gjøre det som er godt og riktig for fremtiden. Insulas kjerne er allerede bygget på en bærekraftig tankegang. Sammen med alle de dyktige og engasjerte medarbeiderne våre blir min oppgave å sørge for at både kunder og forbrukere kan føle seg trygge på at sjømaten vår er produsert og solgt med omtanke for både mennesker og miljø. Kun slik kan vi lykkes med det vi driver med, nå og for fremtiden, avslutter Forsell.

Les mer: – En bedre verden gjennom kjærlighet til sjømat

Foto: Knut Bry
Foto: Knut Bry