Ved beregning av klimaavtrykk per næringsinnhold i stedet for per kilo, har oppdrettslaksen lavest klimaavtrykk.

En ny forskningsrapport fra Research Institutes of Sweden (RISE) viser at norsk oppdrettslaks har et lavere klimaavtrykk enn andre europeiske dyr.

Rapporten slår fast at norsk oppdrettslaks har et lavere klimafotavtrykk enn dyr produsert i Europa, og et mye lavere klimafotavtrykk enn svensk storfekjøtt. På den andre side er laksens klimaavtrykk litt høyere enn svensk kylling og svinekjøtt.

- Ved beregning av klimaavtrykk per næringsinnhold i stedet for per kilo, har oppdrettslaksen lavest klimaavtrykk. Dette skyldes det høye næringsinnholdet. Flere av næringsstoffene vi får i oss ved å spise laks, som vitamin D, jod, selen og omega-3 fettsyrer, finnes knapt, ikke i det hele tatt  i andre matvarer, sier Friederike Ziegler, forsker ved RISE og en av rapportens forfattere.

Sammensetningen og mengden av fôret bestemmer klimaavtrykket til oppdrettslaksen. Cirka 30 prosent av fôret i laksen som dyrkes i Norge kommer fra marine råvarer som fiskemel og fiskeolje, mens 70 prosent består av vegetabilske ingredienser som soya, solsikker, raps, mais, bønner og hvete.

- Det er mange påstander og meninger om oppdrettslaks. Derfor er RISEs forskningsrapport ekstra viktig. Det er også gledelig at oppdrettslaks er sterk når det gjelder klima i forhold til andre dyr. For tiden spiser bare en av tre svensker sjømat i tråd med Mattilsynets anbefalinger to til tre ganger i uken. Hvis flere svensker oftere byttet ut biff for laks, ville det vært bra for både klimaet og helsen vår, sier Krishan Kent, styreleder i Fiskbranschens riksförbund som har bestilt rapporten fra RISE.

Les hele forskningsrapporten HER.

Kilde: Fiskbranchens Riksförbund