Trodde du at det var utenlandsk arbeidskraft som holder liv i norsk fiskerinæring? Da tok du feil. Ved Båtsfjordbruket er det norsk ungdom som holder hjulene i gang gjennom sommeren. Der ansettes det lokal ungdom når de fast ansatte skal avvikle ferie.

- For oss er det veldig viktig å kjøre produksjon gjennom hele sommeren. Arbeidsmoralen til våre lokale ungdommer er veldig bra. De er veldig stabile, går på jobb hver dag, kommer når de skal og blir så lenge vi har bruk for dem. Det er flink ungdom vi har, uttaler filetformann Rune Pettersen til NRK.

Se hele innslaget til NRK her.