Norsk torsk er et godt og bærekraftig matvalg 

Mens mange av våre mest populære matvarer reiser store etiske og miljømessige spørsmål knyttet til f.eks. avskoging, barnearbeid, forurensing, klimapåvirkning og mangel på vann, så er norsk torsk et både etisk og bærekraftig valg. 

Norge var det første landet i verden til å innføre et kvotesystem for torsk, og fangstkulturen er bygget rundt kvalitet og bærekraftig forvaltning. Norske myndigheter setter årlige fangstkvoter basert på prøvetaking og forskning som skal sikre at vi opprettholder torskebestanden. Norsk torsk er derfor et etisk godt valg.

Les hele nyheten HER