Research Institutes of Sweden (RISE) har utarbeidet en vitenskapelig forskningsrapport om helseaspekter av oppdrettslaks på oppdrag fra Fiskbranchens Riksförbund. Rapporten viser at oppdrettslaks er næringsrik mat som er knyttet til flere positive helseeffekter, mens nivåene av uønskede stoffer er lave.

D-vitamin, selen, Omega-3 og jod er fire viktige næringsstoffer som du får fra oppdrettslaks. Rapporten slår også fast at nivåene av uønskede stoffer er langt under grenseverdiene.

- Vår gjennomgang av tilgjengelig forskningsdata viser at oppdrettslaks har et høyt innhold av flere næringsstoffer som er knyttet til positive helseeffekter, og at mange svensker spiser mindre enn anbefalt. Samtidig kan vi konstatere at innholdet av uønskede stoffer i oppdrettslaks, som dioksiner, tungmetaller, antibiotika og plantevernmidler, er langt under den respektive grenseverdien, sier Elinor Hallström, forsker ved RISE og en av rapportens forfattere.

Bruk av antibiotika i norske lakseoppdrett er den laveste blant all dyreproduksjon i Europa.

Det er mange dokumenterte helsemessige fordeler ved å spise fisk og annen sjømat. Forskning viser at sjømat ofte er inkludert i sunne spisemønstre som er forbundet med redusert sykdomsrisiko. Fiskekonsum har vært knyttet til blant annet redusert risiko for hjerte- og karsykdommer, type 2 diabetes, betennelsessykdommer og visse typer kreft.

Basert på EUs ernæringsmessige forhold, har oppdrettslaks et høyt innhold av Omega-3 fettsyrer, vitamin D og selen. Alle de tre næringsstoffene har positive effekter på helsen. For eksempel anses et lavt inntak av omega-3 fettsyrer å være en av de ti beste diettrelaterte risikofaktorene med størst innvirkning på sykdom og for tidlig død.

Innholdet av Omega-3-fettsyrer i oppdrettslaks er fortsatt høyt sammenlignet med mange andre matvarer.

- Vi som jobber med sjømat vet at fisk gjør deg sunn. Samtidig spiser bare en av tre svensker fisk i henhold til Mattilsynets anbefalinger. Med RISEs solide rapport som grunnlag håper vi at flere svensker får øynene opp for hvor nyttig oppdrettslaks er og at det resulterer i enda mer laks på svenske tallerkener, sier Krishan Kent, styreleder i Fiskbranchens Riksförbund.

Det er en rekke misforståelser om oppdrettslaks, hvorav noen handler om oppdrettslaks som inneholder høye nivåer av uønskede stoffer. Bruk av antibiotika i norske lakseoppdrett er den laveste blant all dyreproduksjon i Europa.

Innholdet av uønskede stoffer i oppdrettslaks, som dioksiner, tungmetaller, antibiotika og plantevernmidler, er langt under den respektive grenseverdien.

Rapporten fra RISE slår også fast at oppdrettslaks inneholder svært lave nivåer av alle tungmetaller og at nivåene av dioksiner og PCB er langt under grenseverdiene.

- Nivåene av både uønskede stoffer og Omega-3 fettsyrer er redusert ettersom andelen fiskemel og fiskeolje i fôret har sunket. Men innholdet av Omega-3-fettsyrer i oppdrettslaks er fortsatt høyt sammenlignet med mange andre matvarer, sier Elinor Hallström.
 

Les hele forskningsrapporten HER.

Kilde: Fiskbranchens Riksförbund