90.000 arbeidere bidrar i snitt med 2 millioner kroner i årlig verdi. Det er dobbelt så høyt som snittet i den norske fastlandsøkonomien.

Insula er stolte bidragsytere til det blå eventyret med sine 1100 sjømatarbeidere i Norge, Sverige, Danmark, Finland og på Island.

Se mer om hvilke ringvirkninger den blå næringen har for nasjonen Norge (trykk på bildet for å starte film):

https://vimeo.com/462934709