Deler av det norske fisket av torsk og hyse mistet nylig sin MSC-sertifisering. Dette er imidlertid ikke fordi bestandene er i truet, og heller ikke fordi torsk og hyse fiskes på en lite bærekraftig måte.

Torsken vår kommer fra den største torskebestanden i verden - Nordøst-Arktis torsk (NEA). Denne bestanden regnes som sunn og levedyktig av det internasjonale havforskningsrådet, International Council for Exploration of the Sea (ICES), samt det norske Havforskningsinstituttet. Det samme gjelder hyse.

Kort sagt; norsk torsk og hyse er fortsatt veldig bærekraftige sjømatalternativer.

Finn ut mer om hvorfor du kan fortsette å stole på at norske fiskerier fortsatt er bærekraftige her: