Direktionen i Amanda Seafoods består nu af: Jesper Kold Sørensen, CEO, Morten Sander, COO og Jane Eiersted, CFO.

Udvidelsen af direktionen er foranlediget af den udvikling, som virksomheden har været igennem i 2019, hvor der er foretaget flere opkøb af bl.a. frisk fisk produktioner i Hvide Sande og Hanstholm samt opkøb af de kendte brands Glyngøre og Bornholms.

Jane Eiersted har en stærk baggrund og erfaring indenfor seafood, økonomi/finans og ledelse bl.a. som økonomichef gennem 15 år hos Launis.

Med den udvidede direktion arbejdes der målrettet på fusionen af de mange opkøb samtidig med, at indfri de fastlagte mål og ambitioner. 

9